— Piszesz prozę i chcesz się zmierzyć z innymi twórcami? Koniecznie wpadnij na Turniej Jednego Opowiadania, pierwszą i prawdopodobnie jedyną taką imprezę w Częstochowie. Wzorując się na znanym i popularnym w mieście Turnieju Jednego Wiersza postanowiliśmy zrobić coś także dla twórców krótkich form prozatorskich — zachęca Koło Literackie Anafora, organizator Turnieju.

Wystarczy zgłosić swój tekst i przyjść na wydarzenie, w zależności, w jakiej kategorii osoba zainteresowana chce wystartować. Szczegóły poniżej, a także w regulaminie. Turniej odbędzie się 27 października w Pubie Szuflada o godzinie 19:00.

Uczestnikiem Turnieju może być każda osoba, która zgłosi swój udział na zasadach określonych w Regulaminie. Przede wszystkim uczestnik powinien być amatorem, a teksty zgłaszane do Turnieju nie mogą być wcześniej publikowane w wydawnictwach zwartych oraz w czasopismach, także internetowych. Nie mogą także być nagradzane i wyróżniane w innych konkursach czy poprzednich edycjach Turnieju.

Turniej odbywa się w dwóch kategoriach: Konkurs Główny oraz Flash Fiction. Uczestnik może zgłosić tylko jeden tekst w danej kategorii. Zatem Uczestnik może brać udział zarówno w Konkursie Głównym i Flash Fiction.

Uczestnik Turnieju, który zwyciężył, otrzymuje nagrodę finansowaną ze środków CARA oraz nagrodę finansowaną przez Pub Szuflada.

Konkurs Główny

Uczestnik biorący udział w Konkursie Głównym Turnieju powinien wysyłać Tekst w wersji elektronicznej (w formacie pdf, a także doc lub odt) na adres mejlowy: michaljjwilk@gmail.com, z dopiskiem zawartym w tytule wiadomości: „Turniej Jednego Opowiadania”. Tekst można również dostarczyć do Pubu Szuflada, mieszczącego się przy al. Kościuszki 18 w Częstochowie, najlepiej w kopercie z dopiskiem: „Turniej Jednego Opowiadania”. Termin nadsyłania tekstów w kategorii Konkurs Główny mija 10 października 2017 roku. Teksty dostarczone po terminie nie będą przyjmowane i brane pod uwagę.

Tekst powinien spełniać określone kryteria, które określa § 5. ust. 6. Regulaminu, czyli powinien mieć maksymalną objętość 12 tysięcy znaków, łącznie ze spacjami (około 6-7 stron maszynopisu znormalizowanego). Tekst należy opatrzyć Godłem, a do godła dołączyć swoje dane osobowe, szczegóły dotyczące tej procedury określa § 3. ust. 8-12 Regulaminu. Teksty zgłoszone w tej kategorii ocenia specjalnie powołane jury, w skład którego wchodzą osoby zajmujące się literaturą pod względem teoretycznym bądź praktycznym, a więc na przykład redaktorzy, dziennikarze, krytycy, literaturoznawcy, pisarze itd.

Flash Fiction

Udział w Turnieju Flash Fiction polega na publicznym odczytaniu tekstu, którego prezentacja nie powinna przekraczać 5 minut, podczas Turnieju w wyznaczonym terminie. Prace w tej kategorii ocenia publiczność na zasadzie głosowania. Wygrywa uczestnik z największą liczbą głosów.

Szczegóły dotyczące Turnieju Jednego Opowiadania określa Regulamin. Informacje można także zasięgnąć u organizatora pod adresem mejlowym: michaljjwilk@gmail.com.

Turniej Jednego Opowiadania jest organizowany przez Koło Literackie Anafora, przy współpracy z Ośrodkiem Promocji Kultury Gaude Mater oraz Pubem Szuflada. Turniej jest w części finansowany ze środków Budżetu Gminy Miasta Częstochowy w ramach dofinansowania Centrum Amatorskiego Ruchu Artystycznego.

Turniej odbywa się pod patronatem medialnym wortalu czeKultura.pl.

il. materiały prasowe