W ubiegłą środę, 25 stycznia, w częstochowskim Ratuszu odbyło się Spotkanie Noworoczne, w trakcie którego wręczone zostały odznaczenia „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Odznakę przyznaje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W tym roku otrzymali ją Dyrektor Muzeum Częstochowskiego, Janusz Jadczyk oraz plastycy ze Stowarzyszenia Plastyków im. Jerzego Dudy-Gracza.

Odznaczenia otrzymali: Prezes Częstochowskiego Stowarzyszenia Plastyków im. Jerzego Dudy-Gracza, Ewa Powroźnik, członkowie Stowarzyszenia: Halina Osadnik, Wojciech John, Majka Babczak, a także artysta, Mariusz Chrząstek. Z kolei Częstochowskie Stowarzyszenie Plastyków im. Jerzego Dudy-Gracza otrzymało z okazji 35-lecia działalności nagrodę specjalną.

Nagrody wręczył wicewojewoda śląski, Mariusz Trepka. Spotkanie noworoczne zostało urozmaicone występem Jarosław Woszczyna. Oprócz pamiątkowych medali dla odznaczonych, na konto Stowarzyszenia wpłynęła nagroda w wysokości 15 tysięcy złotych.

Stowarzyszenie działa od 1981 roku. Organizuje wystawy plastyczne, plenery, spotkania z ciekawymi ludźmi sztuki, zajęcia warsztatowe pod kierunkiem plastyków profesjonalnych. W 2005 roku przyjęło nazwę Częstochowskie Stowarzyszenie Plastyków im. Jerzego Dudy-Gracza. Skupia około 50 członków w różnym wieku reprezentujących różne zawody. Malują, rzeźbią, zajmują się tkactwem, grafiką oraz innymi technikami plastycznymi. Jednoczy ich wspólna pasja twórcza, radość bycia razem w serdecznej i koleżeńskiej atmosferze sprzyjającej pracy twórczej. Uprawiając twórczość plastyczną w chwilach wyrwanych z obowiązków zawodowych i rodzinnych, mają potrzebę prezentowania efektów swojej pracy w nadziei, że dostarczy ona zwiedzającym wystawę przyjemnych wrażeń.

Z kolei Janusz Jadczyk urodził się w 1960 roku w Częstochowie. Jest absolwentem IV LO im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie, wydziału artystycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie (wychowanie muzyczne), Głównej Szkoły Handlowej w Warszawie (podyplomowe studium menadżerskie) i Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (studium muzeologiczne). Posiada także uprawnienia zawodowe artysty teatralnego i estrady. Jest czynnym dziennikarzem, publicystą, animatorem przedsięwzięć kulturalnych. Organizuje, reżyseruje i prowadzi imprezy, koncerty, konferencje prasowe, wywiady telewizyjne i radiowe. Jest pomysłodawcą audycji „Zawodowcy i pasjonaci”, realizowanej w częstochowskiej telewizji TV Orion. Od wielu lat czynnie angażuje się w działalność społeczną w Częstochowie. Prowadzi aukcje charytatywne. Od 2003 roku jest Dyrektorem Muzeum Częstochowskiego.

Napisał książkę zatytułowaną Ludwik Wawrzynowicz (1870-1957) – pedagog, kompozytor, działacz muzyczny. Jest podróżnikiem, kuratorem wystaw, inicjatorem cyklów wystaw „Pasje częstochowian” i „Gabinet Wybitnych Częstochowian” oraz spotkań realizowanych w cyklu „Muzealny Salon Gwiazd”. Należy do Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego. Uhonorowany został odznaką Zasłużony dla Rozwoju Województwa Częstochowskiego.

txt. mat. prasowe / fot. Muzeum Częstochowskie